PRVOTRIMESTRIÁLNÍ SCREENING

Jsme akreditované pracoviště provádějící prvotrimestriální screening,,který probíhá ne konci třetího měsíce těhotenství. Spojením biochemického a ultrazvukového vyšetření je možno až s 95% pravděpodobností předpovědět riziko nejčastějších chromozomálních vad ( především Downův syndrom...) Odběr krve provádíme v rozmezí 10+0 a 10+6 stáří gravidity. Za 2 týdny je provedena ultrazvuková kontrola.

Odborným garantem této vyšetřovací metody je Fetal Medicine Foundation při Imperial College v Londýně (www.fetalmedicine.com).Ta zajišťuje certifikaci center a sonografistů.

- Od ledna 2015 pracujeme s ultrazvukem prémiové třídy firmy Samsung
   nové generace
Accuvix A30, který umožňuje dokonale prostorovou
   nahrávku plodu, což umožňuje statické a dynamické ultrazvukové
   digitální  nahrávky
3D /4D nitroděložního života plodu. Nejlepší výsledky
   jsou od 22. - 28. týdne gravidity. Na vyšetření se je možno objednat
   na telefonu 499 320 504.
                                                                        

- Jsme certifikované pracoviště k zavádění NEHORMONÁLNÍHO
   nitroděložního tělíska
poslední generace Gyne FIX. Tělísko je vhodné
   i pro nerodivší ženy.

- Zabýváme se řešením problematiky močové inkontinence, zejména
   operačním postupem.

- Zajišťujeme diagnostiku poruch srážení krve - tzv.TromboGen, což zvyšuje

   v individuálních případech bezpečnost při užívání hormonální antikoncepce.