Odborný ženský lékař, dětský gynekolog.  

                                 

MUDr. Zdeněk Havel

-  1979 promoce LFKU v Hradci králové – eminenter

-  1983 I.atestace Gynekologie-porodnictví

-  1987 II.atestace Gynekologie- porodnictví

-  1993 atestace z Dětské gynekologie

-  od roku 1991 Soudní znalec z oboru gynekologie a porodnictví

 

Profesní růst:

Nemocnice Dvůr Králové nad Labem 1979 – 1996

na  pozicích Sekundární lékař, Primář gynekologického oddělení,

Ředitel nemocnice.

1997 – dosud  Gynekologicko -porodnická klinika v Hradci Králové,

Oblastní nemocnice Trutnov – částečné úvazky.

 

Hlavní provozovna  - Spojených  národů 3022, vybavena zákrokovým sálkem,

umožňujícím provádění malých gynekologických výkonů hysteroskopie, kyretáže, konizace, etc.

 

Bílá Třemešná 31 , 544 72

        Mostek 84 , 544 75

 

Ve všech provozovnách je poskytována veškerá

gynekologicko porodnická péče i dětská gynekologie.

 

Zaměstnanci:  Lékař:   MUDr. Zdeněk Havel

                  Sestry:   Gisela Sklářová

                                  Renata Zdráhalová  ord. B. Třemešná

                                   Ivana Filipová Bc   – ord. Mostek

                                   Ilona Rojková

 

Rozpis ordinační doby   ZDE.

 

Vybavení ordinace: 

Ultrazvuk prémiové třídy firmy Samsung nové generace
Accuvix A30, který umožňuje dokonale prostorovou nahrávku plodu
.

Ultrazvukový přístroj s dopplerem, dva hysteroskopy, mikroskop,

přístroje k ošetření děložního čípku – Kryo-CO2, diatermokoagulace

a studená koagulace. Antepartální fetální monitor včetně US a TOCO

sondy s automatickým snímáním pohybu plodu HP , kolposkop.

 

Ordinace nabízí:

V oblasti gynekologie veškerou péči v rozsahu oboru.

Péče o těhotné v plném rozsahu.

Naše pracoviště provádí odběry plodové vody a další specializovaná

vyšetření ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v HK, jakož i s dalšími centry.

Samozřejmě spolupracujeme i s dalšími pracovišti,

zabývajícími se asistovanou reprodukcí.

Výkony na zákrokovém sálku jsou prováděny v celkové anestezii

MUDr. Janem Petříkem.